Hlavní stránka

 

 

Hlavní stránka

O TJ SLOVÁCKÉ SLÁVII

Volejbalový oddíl TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
 
Tělovýchovný oddíl volejbalu Slovácké Slavie pracuje v Uherském Hradišti pod taktovkou zkušených trenérů již několik desítek let. Za celou dobu své působnosti si na své konto připsal spoustu úspěchů a odehraných soutěží, kde hrdě reprezentuje hradišťský volejbal; namátkou například pravidelná účast v semifinále několikrát proměněnou ve finále MČR žákyň, pravidelný start v celostátních ligových soutěžích, účast v Českém poháru, spoustu mezinárodních turnajů aj.
Klub se specializuje na výkonností volejbal, tedy na výchovu a hráčskou přípravu primárně volejbalistek, ale také volejbalistů, kteří se pak mohou volejbalu věnovat opravdu na těch nejvyšších úrovních a profesionalitě. Mládeži je věnována velká pozornost od přípravných družstev přes žákyně až po juniorky. Cílem klubu je tedy dosahovat co nejlepších výsledků nejen v sout

...

NOVINKY U NÁS

Pár slov k roku 2020 z hlediska volejbalu

Dovolte mi pár slovy zhodnotit nedávno uplynulý rok 2020. Jedná se snad o zatím nejtěžší rok v historii oddílu volejbalu. Nejtěžší ve smyslu nejistoty z budoucnosti, obav z neznámé pandemické nákazy, nemožnosti dobře zúročit spousty hodin při domácím posilování a velké frustace z nemožnosti dělat to co nás baví a to hrát. Bohužel jsme nezvládli odehrát spoustu zápasů a sezóna 2019/2020 skončila bez výsledků snad ve všech mládežnických kategoriích. Ač  to z těchto řádků nevypadá, přesto jsme nezaháleli. Trénovalo se naplno i v měsících, kdy mají hráčky zasloužené volno a prázdniny, v červnu a v červenci. V srpnu a v září jsme stihli kompletní přípravu na další sezónu, včetně několika soustředění a přípravných turnajů. Příprava byla delší a intenzivnější než v minulých sezónách.

Pak nastalo další období bez tréninků a hlavně bez toho proč to děláme, bez zápasů. Musím vyzdvihnout morálku nejenom trenérů, kteří studují tréninkové metody, vymýšlí pro holky cvičení a pravidelně s nimi komunikují online, ale hlavně hráček slovácké. Pravidelně doma posilují, chodí běhat a neskutečně na sobě makají i když nemají žádnou jistotu, že se situace změní lepšímu. Makají, věří v lepší časy  a za to jim patří velké uznání a dík.

Velmi rád také musím vyzdvihnout chování našich partnerů, kteří i v těchto nelehkých dobách nestopli pomoc sportu, ale hledají cesty, jak udržet podporu mládežnickému sportu na vysoké úrovni.

Chtěl bych poděkovat partnerům, bez kterých bychom nebyli tak daleko a vůbec bychom nemohli pomýšlet na soutěže, které hrajeme: extraligu kadetek, 1 ligu juniorek, 1. ligu kadetek a Český pohár žákyň.

Jsou to hlavně:  Zlínský kraj, sportovní agentura NSA, město Uherské Hradiště.

Děkujeme

Vedení VO TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště

Nový termín Valné hromady volejbalového oddílu

Výbor oddílu volejbalu oznamuje změnu datumu konání valné hromady oddílu volejbalu.

Z technických důvodů byl změněn termín konání Valné hromady oddílu volejbalu.

Výbor oddílu volejbalu oznamuje konání valné hromady oddílu volejbalu v novém termínu.

TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s.

Oddíl volejbalu

Stonky 860

686 01 Uherské Hradiště

IČO: 46956808-40

V Uherském Hradišti dne 22. 10. 2019

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Výbor TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. oddílu volejbalu tímto oznamuje, že dne 27. 11. 2019 se koná valná hromada spolku TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. oddílu volejbalu se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště.

Termín konání: středa 27. 11. 2019 v 17 hod

Místo konání: Restaurace Koníček, Družstevní 167, Uherské Hradiště

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího valné hromady, schválení programu jednání
 3. Zpráva o výsledku jedtlivých družstev
 4. Výhled soutěží do budoucna
 5. Zpráva o hospodaření oddílu vč. příloh – hospodaření oddílu za období I. – IX. 2019
 6. Osamostatnění oddílu volejbalu
 7. Diskuze
 8. Usnesení
 9. Závěr

Organizační pokyny:

Prezence členů spolku, resp. jejich zmocněnců, bude zahájena od 16,45 hod v místě konání valné hromady. Za nezletilé členy oddílu se Valné hromady zúčastní jejich právní zástupci, nebo pověření zástupci.

V případě pokud nebude valná hromada usnášeníschopná je náhradní termín konání valné hromady 2.12.2019 v 17.30 v MSH Uherské Hradiště.

Za výbor oddílu volejbalu

Petr Plaček

místopředseda

Valná hromada oddílu volejbalu

Výbor oddílu volejbalu oznamuje konání valné hromady oddílu volejbalu

TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s.

Oddíl volejbalu

Stonky 860

686 01 Uherské Hradiště

IČO: 46956808-40

 

V Uherském Hradišti dne 24. 9. 2019

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Výbor TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. oddílu volejbalu tímto oznamuje, že dne 24. 10. 2019 se koná valná hromada spolku TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. oddílu volejbalu se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště.

Termín konání: čtvrtek 24. 10. 2019 v 17 hod

Místo konání: Restaurace Koníček, Družstevní 167, Uherské Hradiště

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího valné hromady, schválení programu jednání
 3. Zpráva o výsledku jedtlivých družstev
 4. Výhled soutěží do budoucna
 5. Zpráva o hospodaření oddílu vč. příloh – hospodaření oddílu za období I. – IX. 2019
 6. Osamostatnění oddílu volejbalu
 7. Diskuze
 8. Usnesení
 9. Závěr

 

Organizační pokyny:

Prezence členů spolku, resp. jejich zmocněnců, bude zahájena od 16,45 hod v místě konání valné hromady. Za nezletilé členy oddílu se Valné hromady zúčastní jejich právní zástupci, nebo pověření zástupci.

V případě pokud nebude valná hromada usnášeníschopná je náhradní termín konání valné hromady 28.10.2019 v 17.30 v MSH Uherské Hradiště.

Za výbor oddílu volejbalu

Petr Plaček

místopředseda

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY ZE SLÁVIE

Rozpis hal 2022/2023

VÍCE +

Pár slov k roku 2020 z hlediska volejbalu

Dovolte mi pár slovy zhodnotit nedávno uplynulý rok 2020. Jedná se snad o zatím nejtěžší rok v historii oddílu volejbalu. Nejtěžší ve smyslu nejistoty z budoucnosti, obav z neznámé pandemické nákazy, nemožnosti dobře zúročit spousty hodin při domácím posilován
VÍCE +

BUĎTE NAŠIMI FANOUŠKY